Intrebari frecvente

despre cursurile 10Plus

Aveți o întrebare? Puteți găsi răspunsurile pentru cele mai des intalnite întrebări adresate de clienții noștri.

Vă puteți rezerva loc pe site-ul firmei prin magazinul online sau puteți ajunge la secretariatul firmei la sediul nostru, de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 -19.00 și Sâmbătă – Duminică, în intervalul orar 09.00 -15.00

– cerere tip (de la secretariatul firmei);
– certificat de nastere;
– certificat de casatorie;
– buletin de identitate;
– ultimul act de studii (adeverinta pentru elevi si studenti);
– carnet somer (daca este cazul);
– adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie pentru cursurile de perfectionare) sau fisa de aptitudine (eliberata de un medic de medicina muncii pentru cursurile de calificare);

La prima ședință se achită o taxă de 200 de lei apoi din 4 în 4 săptămâni se achită taxele, în funcție de durata cursului și de preț. În cazul cursurilor care durează o săptămână taxa se achită de la înscriere.

(1) Certificatul de calificare sau de absolvire, însoţit de anexă, se eliberează sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.
(2) În situaţii excepţionale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat. Procura se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.

(1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.
(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declaraţia scrisă dată de titularul certificatului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii certificatului, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) copie după actul de identitate.

(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţa titularilor.